Cross-Path coaching and therapy

Jouw weg naar balans in lichaam en geest

Manueeltherapie

Manueeltherapie is een behandelmethode voor (langdurige)klachten aan het bewegingsapparaat of klachten die daaraan zijn geralateerd. Centraal in de behandeling staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in uw hele lichaam. De therapie richt zich op het wegnemen van de oorzaak van de klachten en niet op het bestrijden van de symptomen.

Vraaggesprek manueeltherapie

In een eerste gesprek informeert de therapeut naar uw klachten op dit moment en naar de geschiedenis hiervan.

Metingen en onderzoek manueeltherapie

Het onderzoek van manueeltherapie bestaat uit een lichamelijk onderzoek dat gericht is op het opsporen van storingen in de functie van uw gewrichten. Daarnaast worden metingen gedaan om te kunnen bepalen wat uw bewegingsvoorkeuren zijn. Enkel voorbeelden van metingen en bewegingen zijn: op welke manier kruist u de armen, met welk oog kijkt u bij voorkeur en met welke arm gooit u een bal.

Behandeling manueeltherapie

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Tijdens de manueeltherapie-behandeling zullen zoveel mogelijk gewrichten van het lichaam behandeld worden op een zachte, meestal pijnvrije, manier. Dit met als doel de oorzaak van de klachten weg te nemen en de samenwerking tussen verschillende gewrichten te optimaliseren. De behandeling wordt om de 2 à 3 weken herhaald. De periode tussen 2 behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven anders te gaan bewegen en daaraan te wennen. Na 2 of 3 behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden. Als er geen verandering en/of verbetering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zonodig zal de therapeut verslag doen aan betrokken zorgverleners.

Individualiteit

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, we bewegen ook allemaal anders.

Bewegingsvoorkeur

Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet mee opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op een fiets stappen een voorkeur van bewegen. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen en het kruisen van de armen. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken. Deze voorkeur voor bepaalde bewegingen zorgt er voor dat onze botten, gewrichten en spieren niet volledig symmetrisch gevormd zijn. Mede door het bewegen wordt de vorm van onze gewrichten bepaald en door de onstane vorm hebben we onze voorkeursbewegingen. Er is dus sprake van een natuurlijke wisselwerking tussen bewegen en vorm.

Verstoord evenwicht

Wanneer het natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan. Het evenwicht kan verstoord worden door een trauma (aanrijding, verzwikken van een enkel, val van de trap), door een eenzijdige werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.

Van storing naar klachten

Wanneer we (bijvoorbeeld na het verzwikken van een enkel) gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën, heupen, het bekken, de wervelkolom en uiteindelijk het hele lichaam. Als het lichaam zich voldoende aan kan passen aan deze andere manier van bewegen zullen er niet direct klachten ontstaan. Als deze persoon echter zou gaan hardlopen dan kunnen de gemaakte aanpassingen wel eens tekort schieten. Op deze manier kan een andere manier van lopen na het verzwikken van een enkel uiteindelijk bv lage rugklachten veroorzaken. Maar er kunnen zelfs klachten ontstaan in de nek of op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder of een spierscheur in het bovenbeen (omdat de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit, zegt niet persé iets over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van alleen de plek waar de pijnklachten zich bevinden zal de klachten daarom vaak niet geheel doen verdwijnen. Het evenwicht van het gehele lichaam zal hersteld moeten worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.

Werking van gewrichten

Gewrichtsbewegingen worden gestuurd door het gewrichtskapsel en de banden. Als het kapsel niet meer in staat is het gewricht op de juiste manier te sturen, ontstaat er een bewegingsbeperking van het gewricht. Als gevolg hiervan raken omringende structuren als spieren, gewrichtsbanden en zenuwweefsel geïrriteerd met als gevolg pijn, stijfheid en functieverlies. De therapeut beïnvloedt tijdens de behandeling de functie van het gewrichtskapsel en de banden. Het effect: het gewricht beweegt soepeler. Als de gewrichtsfunctie na enkele behandelingen blijvend hersteld is, zullen de pijnklachten verdwijnen.

Wat kunt u na de behandeling verwachten?

De klachten kunnen direct of enige dagen na de manueeltherapie-behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verergering van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich hier geen zorgen over. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.Voor je lichaam zorgen is een investering. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is. - Ingspire